photo-1431540015161-0bf868a2d407

Társasági jog

Gazdasági társaságok számára:

 • gazdasági társaságok létrehozása, működésük során szükséges módosítások végrehajtása, a működés jogi- és számviteli szempontú támogatása, átalakulás vagy megszüntetés ügyvitele,
 • képviselet cégbírósági eljárások során
 • társasági szervek működésének jogi támogatása, közgyűlés, taggyűlés levezetése,
 • jogi tanácsadás az ügyvezetés számára, általános adótanácsadás, adózással kapcsolatos peres ügyek vitele, képviselet adóigazgatási eljárások és adóellenőrzések során
 • gazdasági társaság mindennapi működése során fellépő igényeket kiszolgáló jogi dokumentumok megszerkesztése
 • általános szerződési feltételek, szerződésminták, belső szabályzatok, szervezeti-működési szabályzat szerkesztése, hatályosítása
 • gazdasági társaság tevékenysége, működése szempontjából releváns jogszabályok folyamatos nyomon követése, a cégiratok, belső szabályozók, szerződésminták szükség szerinti hatályosítása
 • társaságok belső szabályzatainak kidolgozása
 • tanácsadás és képviselet csőd-, végelszámolási-, felszámolási- és törvényességi felügyeleti eljárással kapcsolatban

Társasági jog

Civil szervezetek számára:

 • egyesületek, alapítványok és egyéb társadalmi szervezetek alapításának és a már működő szervezetek módosításának teljeskörű ügyvitele, szükséges okiratok megszerkesztése, jogi képviselete a nyilvántartó és felügyeleti hatóság előtt
 • jogi tanácsadás a civil szervezetek működése során jelentkező jogi problémák, kérdések megoldása, megválaszolása érdekében
 • szerződések komplex szemléletű vizsgálata a jogi és adózási szempontok egyidejű figyelembevételével
 • általános adótanácsadás, adózással kapcsolatos peres ügyek vitele, képviselet adóigazgatási eljárások és adóellenőrzések során
james-sutton-AcL5SitD8Wg-unsplash
ingatlanjog

Ingatlanjog

 • társasházak alapításához szükséges okiratok (alapító okirat, szervezeti-működési szabályzat, stb.) szerkesztése, az alapítási folyamat teljeskörű lebonyolítása, illetve már létező társasházak működésének, közgyűléseinek teljeskörű jogi támogatása
 • társasház kintlévőségeinek jogi úton történő érvényesítése
 • közös költséggel elmaradásban lévő tulajdonostársak ingatlanának jelzálogjoggal történő megterhelésének teljeskörű ügyvitele

Társasházi jog

 • szerződéskötést megelőző jogi konzultáció
 • okiratszerkesztés, vagy véleményezés az adásvételi-, bérleti-, ajándékozási-, haszonbérleti- és egyéb ingatlanjogi ügyletek kapcsán, valamint eljárási képviselet az illetékes földhivatal előtt
 • vállalkozások építőipari beruházásai kapcsán fő- és alvállalkozói szerződések, illetőleg társasházak alapító okiratának megszerkesztése, véleményezése, valamint eljárási képviselet az illetékes földhivatal előtt
 • tanácsadás és jogi képviselet a földhivatal, önkormányzat, építési hatóság előtti (birtokvédelmi, engedélyezési, stb.) ügyekben
michal-gadek-Noq6-wTyiv8-unsplash
munkajog

Munkajog

 • jogi tanácsadás általános munkaszerződések, versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, belső munkaügyi szabályzatok elkészítésében
 • képviselet ellátása a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos egyeztetésekben, tárgyalásokban, és az esetleges munkaügyi jogviták rendezésében mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon